Waarom een inloopavond op 20 juli? 

In maart hebben buurtbewoners over de vernieuwing van Huize d’n Herd geïnformeerd. Per brief of via de media. Een nieuw gebouw is nodig gezien de verwachting van een stijging in het aantal dak- en thuislozen in de gemeente Helmond. En om de beste zorg voor de bewoners te blijven bieden met passende huisvesting. Want iedereen heeft recht op een eigen (tijdelijke) woning.

Na de eerste brief medio maart aan omwonenden, hebben verschillende buren gereageerd op de uitnodiging om ideeën te delen over een nieuw gebouw. We zijn in verschillende bijeenkomsten met elkaar in gesprek gegaan en hebben de wensen zoveel mogelijk meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Ook met de zorgen over bijvoorbeeld het passentenverblijf hebben we rekening gehouden: de indeling van het gebouw is aangepast en er komen nieuwe looproutes naar het gebouw.

 

Kom ook naar de informatieavond op 20 juli

Omdat we u als omwonenden willen blijven informeren over de nieuwbouw nodigen wij u graag uit voor een inloopavond. Deze is op dinsdagavond 20 juli tussen 20.15 tot 21.15 uur, bij Huize d’n Herd. U kunt dan het ontwerp van het gebouw bekijken en in gesprek gaan met de bouwer over de (grove) planning en routing tijdens de bouw. Als u vragen heeft over de bouw, die we op deze avond nog niet kunnen beantwoorden, zorgen we dat we hier in het najaar op terugkomen bij u. 

Ook het team van Huize d’n Herd is aanwezig om uw mogelijke vragen te beantwoorden over de deels vernieuwde opvang en begeleiding van passanten en dak– en thuislozen. De opzet van de avond heeft als doel om samen fijn te kunnen wonen in deze wijk. Zowel tijdens de bouw als daarna. 

Deel dus uw vragen en kom ook naar de informatieavond. Het biedt kansen voor u om straks mee te denken over het groen voor het gebouw. Ook kunt u in gesprek komen over hulp aan een buurtbewoner, of andere manieren om het wonen in de wijk (nog) prettiger te maken. Wie weet tot welke buurt-initiatieven deze avond leidt.

U kunt via het contactformulier laten weten of u aanwezig bent op 20 juli.

Liever direct contact? Stuur dan een mail naar de teamleider van SMO, Karin van Hamond ( k.v.hamond@smo-helmond.nl )