Eerste tafelgesprekken met omwonenden en Raadgeversbijeenkomst 

Verschillende buurtbewoners zijn op een avond aangeschoven bij Huize d'n Herd om kennis te maken. We hebben die avonden veel gehoord over wat voor de buurt belangrijk is: Aandachtspunten voor het ontwerp voor het nieuwe gebouw. En ook wat bijdraagt aan het plezierig wonen in deze wijk. Samenwerken en overleggen om zaken te signaleren en snel op te lossen, zijn daarin belangrijk. 

Op 1 april zijn we met een aantal omwonenden, de Raadgevers, over verschillende scenario's voor een nieuw gebouw gaan praten. Over de hoogte, de breedte, de plaatsing van het gebouw op het perceel, en waar de ingangen het beste te plaatsen. Het leverde interessante inzichten op voor de architect.

Onder andere de behoefte aan overzicht rondom het gebouw, geen hoeken die als een 'verstopplek' werken, en meer groen er omheen en in de wijk. De ideeën van deze bijeenkomst nemen we mee in de uitwerking van het verdere ontwerp.

Op 15 april bespreekt de architect 2 tot 3 voorstellen met de Raadgevers, om te laten zien hoe hij de ideeën heeft meegenomen in het ontwerp. Vervolgens zal er een presentatie komen om u te laten zien welk ontwerp de Raadgevers het meest aanspreekt. Op deze site gaan we het ontwerp ook delen.