Bouw Huize d'n Herd nu officieel gestart

SMO Helmond en woningbouwvereniging Bergopwaarts gaven samen met wethouder Van Dijk op symbolische wijze het startsein voor de nieuwbouw van Huize d’n Herd. Op dezelfde plek als waar het oude gebouw voorheen stond, realiseert Bergopwaarts voor SMO een nieuw gebouw dat voldoet aan de eisen voor de opvang voor dak- en thuislozen. Bouwbedrijf van de Ven uit Veghel voert de bouw uit.

Feestelijke start

Bewoners, collega’s en omwonenden werden op woensdagochtend 21 december uitgenodigd om samen de start van de bouw te vieren. Voor de fundering van het nieuwe gebouw zijn zo'n 100 palen, 13 meter de grond ingeboord. Als symbolische start van de bouw kreeg Kitty de Laat, directeur van SMO Helmond, de eer om een paal de grond in te boren.

Evert Remmerswaal, directeur-bestuurder van Bergopwaarts: “Bergopwaarts is er voor het huisvesten van mensen die dat zelf moeilijk kunnen. We hebben oog voor bijzondere doelgroepen, dus ook voor de dak- en thuislozen. Het is dan ook mooi dat we op deze plek een nieuw én duurzaam gebouw voor SMO mogen neerzetten”.

Wethouder Van Dijk vult aan: “De redenen waarom mensen hun huis en haard - al dan niet tijdelijk – verliezen zijn zowel talrijk als uiteenlopend. En dat aantal neemt toe. We zien dat steeds meer mensen op straat komen te staan omdat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen of geen passende zorg krijgen. Niemand – een uitzondering daargelaten – kiest bewust voor een leven op straat. Het overkomt je. Het is belangrijk dat deze mensen ook in Helmond terecht kunnen”.

“Er is veel behoefte aan een pand waar we meer mensen kunnen opvangen, zowel in onze 24-uursopvang als in de noodopvang”, geeft Kitty de Laat aan. “Het is fijn dat men straks in het nieuwe gebouw meer ruimte voor zichzelf heeft. En dat er ook meer ruimte is voor ontmoeting met anderen".

Nieuw gebouw

Het wordt een modern en duurzaam gebouw waar cliënten tijdelijk of langdurig kunnen verblijven. De studio’s en appartementen zijn ruim van opzet. Iedere wooneenheid heeft straks een eigen douche en toilet. Daarnaast is er ruimte voor dagbesteding en ontmoeting.

De installaties in Huize d’n Herd behoren tot de meest duurzame installaties welke toegepast kunnen worden. Voor het verwarmen én koelen van het gebouw wordt gebruik gemaakt van een Warmte en Koude Opslag in de bodem. Hiervoor zijn 30 bronnen in de grond gemaakt die maar liefst 100 tot 200 meter diep liggen.

Tijdens de bouw wordt overlast op verschillende manieren beperkt, onder andere door het toepassen van prefab onderdelen.

Planning

SMO en Bergopwaarts hopen in het tweede kwartaal van 2024 het nieuwe gebouw te kunnen openen.