Bijeenkomst 30 september - notulen van de avond

30 september is er een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden van Huize d'n Herd. Tijdens de vorige bijeenkomst op 20 juli is gebleken dat er bij de omwonenden de behoefte was aan meer transparantie m.b.t. het locatieonderzoek rondom de uitbreiding van Huize d’n Herd en extra informatie over het veranderde zorgbeleid in de nieuwe noodopvang. Tijdens deze avond werden daarom presentaties gegeven om hier verder op in te gaan. Ook is er een concept-beheersplan opgesteld, waarvan de elementen besproken zijn met de omwonenden.

Klik hier voor de notulen van deze avond.