Ontwerp nieuwbouw krijgt definitieve vorm  

Dankzij de inbreng van de omwonenden en het gesprek met de gemeente, heeft architect Chris Franken een ontwerp van het nieuwe gebouw kunnen maken. Ideeën van omwonenden die meegenomen zijn in het defnitieve ontwerp:

  • Aanpassen van de looproutes, geen toegang via Gerardusplein voor bewoners en passanten;
  • Passanten via het park aan de voorkant van het gebouw laten binnenlopen;
  • Parkeren op het terrein met een slagboom. En laden/lossen mogelijk maken zonder te hoeven draaien op de Bindersestraat;
  • Meer groen om het gebouw in plaats van hekken. Groen dat niet uitnodigt om in te verstoppen;
  • Een gebouw met goed zicht op wat er gebeurt rondom het gebouw. Dus zo weinig mogelijke hoeken en smalle gangen;
  • Inkijk in omliggende tuinen beperken;
  • Een tuin of patio om het terrein van Huize d'n Herd zodat bewoners en passanten daar prettig kunnen verblijven.

Enthousiaste reacties op het ontwerp

Bovenstaande inbreng en adviezen heeft de architect nu verwerkt, en ook besproken met de gemeente. De omwonenden die op 19 mei bij de Raadgeversbijeenkomst waren, reageerden enthousiast op het ontwerp. Ook de gemeente is positief. Een prettige bijkomstigheid is dat het voorstel past binnen het bestemmingsplan van Huize d'n Herd. 

De oriëntatie van het gebouw past nu beter in de omgeving, en komt meer richting het parkje aan de voorzijde. De afstand tot de omliggende huizen wordt groter. Dit kan doordat het gebouw een compactere vorm krijgt. Er komen twee woontorens met een hoogte van ca. 24 meter (7 woonlagen) en 21 meter (6 woonlagen). De lagen springen in bij de bovenste 2 of 3 woonlagen. Het huidige gebouw is ca. 17 meter hoog met 5 woonlagen.

De inkijk op de omliggende tuinen en huizen willen we beperken door op de kopgevels geen ramen te maken, maar deze te bedekken met planten. Dit zorgt ook voor het vergroenen van de omgeving en het heeft een positief effect op de akoestiek. Geluiden van verkeer bijvoorbeeld, demp je hier mee. Haalbaarheid wordt verder onderzocht. 

Download hier de presentatie met de schetsen van het nieuwe gebouw. Met meer beelden en tekening van het nieuwe gebouw.

Schets en impressie van het nieuwe gebouw voor Huize d'n Herd

Schets ontwerp en impressie van het nieuwe gebouw voor Huize d'n Herd.

Voorstel afscheiding met groen om het gebouw

Hier ziet u de huidige looproutes en routes rondom het nieuwe gebouw ingetekend

Privé park voor omwonenden?

Idee is om aan de voorkant van het gebouw het huidige park een nieuwe invulling en aankleding te geven. Hoe dit eruit komt te zien, gaan we bespreken met omwonenden en de samenwerking met de gemeente opzoeken. Het is namelijk grond van de gemeente. 

Hoe nu verder?

De samenwerking met u als omwonenden willen we graag vasthouden. Niet alleen voor het ontwerp van het gebouw, maar ook om op een prettige manier samen te wonen in deze wijk. Neem dus vooral contact op bij vragen.

Voor de start van de zomervakantie organiseren we nog een bijeenkomst voor omwonenden om het uitgewerkte ontwerp te laten zien. Waarin keuzes voor het materiaal voor de gevel, aankleding met groen rondom het gebouw, plaatsing van ramen en de indeling van het gebouw gepresenteerd worden. We informeren u hierover zodra de architect zover is. Bezoek deze site ook regelmatig om het laatste nieuws te lezen rondom de nieuwbouw. 

 

Als u nu vragen heeft of aanvullingen: mail of bel met ons. Kijk bij 'contact' hoe u ons het beste kan bereiken.