Wat doet Bergopwaarts aan de opvang van vluchtelingen?
Wie bepaalt hoeveel vergunninghouders door Bergopwaarts worden gehuisvest?
Waarom krijgen vergunninghouders voorrang?
Hoe wordt bepaald waar vergunninghouders komen te wonen?
Hoe zit het met de verhuur van kamers aan vergunninghouders?
Hoe betaalt een vergunninghouder de huur?
Wie zorgt voor de begeleiding van vergunninghouders?