Jaarlijks doen bijna alle Nederlandse woningcorporaties mee aan een onderzoek, de Aedes-benchmark onderzoek. Dit onderzoek maakt inzichtelijk waar we staan ten opzichte van andere corporaties en wat we doen voor de samenleving.

Topscore voor Bergopwaarts

Het onderzoek laat zien dat wij op álle onderdelen goed scoren. Wij behoren tot de best scorende Nederlandse corporaties. 
De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden. Op de verschillende prestatievelden worden de letters A, B of C toegekend. Een A staat voor een score boven het gemiddelde, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde. 

De resultaten van Bergopwaarts zijn:

  • duurzaamheid

A

  • onderhoud & verbetering

A

  • beschikbaarheid & betaalbaarheid

A

  • huurdersoordeel

A*

  • bedrijfslasten

A

* In vergelijking met vorig jaar is de tevredenheid voor de dienstverlening bij vertrokken huurders en onder huurders met een reparatieverzoek opnieuw gestegen (vertrokken huurder 8,3 was 8,1; huurders met een reparatieverzoek 8,2 was 8,0). De afgelopen twee jaar is het cijfer gegeven door de nieuwe huurders hetzelfde gebleven (7,9 was 7,9).

Een resultaat om trots op te zijn

Wij vinden het een bijzondere prestatie dat we op hetzelfde hoge niveau blijven, en soms zelfs nog beter scoren dan andere jaren. Iets wat alleen maar haalbaar is als je samen er elke dag aan werkt. Uiteraard leunen we nu niet achterover. Er is nog genoeg te doen en te verbeteren.

Wij bedanken alle huurders die mee hebben gedaan met het onderzoek. En ook onze medewerkers die dit elke dag weer waar maken. 

Landelijke uitkomsten

Ten opzichte van de benchmark van 2019 zijn de prestaties in veel opzichten verbeterd: het vastgoed is duurzamer geworden, het huurdersoordeel is gestegen, de bedrijfslasten en de huurprijsstijging zijn zeer beperkt gestegen. Meer informatie over de resultaten vindt u op www.aedes.nl. 

Op de Factsheet staan de landelijke resultaten en de resultaten van Bergopwaarts.