Mooie resultaten Aedes-benchmark 2021

Jaarlijks doen bijna alle Nederlandse woningcorporaties mee aan een onderzoek; de Aedes-benchmark onderzoek. Dit onderzoek maakt duidelijk waar we staan ten opzichte van andere corporaties en wat we doen voor de samenleving.

Resultaten Aedes-benchmark 2021

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf onderwerpen, de zogeheten prestatievelden. Op www.aedes.nl leest u meer over de prestatievelden en de onderzochte onderdelen. Om de resultaten van de corporaties met elkaar te vergelijken, kent Aedes letters (ABC’s) toe per onderdeel en prestatieveld. In het kort: een A staat voor een score boven het gemiddelde, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde. 

De resultaten van Bergopwaarts zijn:

  • huurdersoordeel

A

  • onderhoud & verbetering

B

  • duurzaamheid

B

  • bedrijfslasten

A

  • beschikbaarheid & betaalbaarheid

*

* Aan dit prestatieveld zijn geen letters toegekend.

Huurderstevredenheid is hoog

Op prestatieveld ‘huurdersoordeel’ scoren wij zeer goed. Huurders geven ons gemiddeld een hoog cijfer voor de dienstverlening bij het betrekken en verlaten van een woning en ook bij reparatieverzoeken. Op alle drie de onderdelen scoren we gemiddeld een 8,4! Een duidelijke stijging ten opzichte van vorig jaar. En ook beduidend beter dan het landelijk gemiddelde (nieuwe huurders en reparatieverzoeken scoren gemiddeld een 7,7; vertrokken huurders gemiddeld een 7,5). Een resultaat om trots op te zijn.

Wij bedanken alle huurders voor hun deelname aan het onderzoek. En uiteraard leunen we niet achterover. We blijven verbeteren en horen het graag als iets niet goed gaat.

Ook op onderhoud en duurzaamheid scoren we goed

Door onder andere het asbestvrij maken en isoleren van de daken van onze woningen maakten we meer onderhoudskosten. Hierdoor scoren we op deze prestatievelden gemiddeld (B).

Onze huurders geven gemiddeld een 7,3 voor de woningkwaliteit. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Landelijk geven huurders gemiddeld een 7,0 voor woningkwaliteit.

Door het klimaatakkoord 2019 is dit jaar de meting op de onderzochte onderdelen van duurzaamheid aangepast. Hierdoor zijn de resultaten niet te vergelijken met andere jaren. Op het prestatieveld duurzaamheid scoren wij gemiddeld (B).

Landelijke uitkomsten

Op deze afbeelding staan de landelijke resultaten én de resultaten van Bergopwaarts.

Meer informatie over de resultaten leest u op www.aedes.nl