Jaarlijks doen vrijwel alle Nederlandse woningcorporaties mee aan het door branchevereniging Aedes uitgevoerde benchmark onderzoek. Dit onderzoek maakt inzichtelijk waar we staan ten opzichte van andere corporaties en wat we doen voor de samenleving.

Topscore voor Bergopwaarts

Op álle onderdelen behoren wij tot de best scorende corporaties. De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden. Op de verschillende prestatievelden worden de letters A, B of C toegekend. Een A staat voor een bovengemiddelde score, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde. 

De resultaten van Bergopwaarts zijn:

  • duurzaamheid

A

  • onderhoud & verbetering

A

  • beschikbaarheid & betaalbaarheid

A

  • huurdersoordeel

A*

  • bedrijfslasten

A

* Voor het huurdersoordeel zijn wij naar de A-groep gegaan (vorig jaar zaten we in de B-groep). In vergelijking met vorig jaar is de tevredenheid voor de dienstverlening bij vertrokken huurders en onder huurders met een reparatieverzoek duidelijk gestegen (vertrokken huurder 8,1 was 7,8; huurders met een reparatieverzoek 8,0 was 7,8). Cijfers gegeven door de nieuwe huurders is hetzelfde gebleven als vorig jaar (7,9 was 7,9).

Een score om trots op te zijn

Wij zien dit als een heel bijzondere prestatie en een geweldig resultaat. Iets wat alleen maar haalbaar is als je samen er elke dag aan werkt. Uiteraard leunen we nu niet achterover. Er is nog genoeg te doen en te verbeteren.

Wij bedanken alle huurders die mee hebben gedaan met het onderzoek. En ook onze medewerkers die dit elke dag weer waar maken. 

Landelijke uitkomsten

Ten opzichte van de benchmark van 2018 zijn de prestaties in veel opzichten verbeterd: de bedrijfslasten zijn verder gedaald, het vastgoed is duurzamer geworden, het huurdersoordeel is gestegen en de huurprijsstijging is zeer beperkt. Meer informatie over de resultaten vindt u op www.aedes.nl. 

Factsheet met landelijke resultaten en resultaten van Bergopwaarts.