Aedes beoordeelt en vergelijkt jaarlijks de prestaties van woningbouwcorporaties in Nederland en maakt deze inzichtelijk (de Aedes-benchmark). Niet eerder was de deelname aan de benchmark zo hoog. Dit jaar heeft maar liefst 90% van alle corporaties in Nederland meegedaan. Zij vertegenwoordigen bijna alle verhuurwoningen (98%) in de sector. 

Wij doen voor het vijfde jaar mee met dit onderzoek om inzichtelijk te maken waar we staan ten opzichte van andere corporaties en wat we doen voor de samenleving.  

Mooie resultaten voor Bergopwaarts

Wij hebben op álle prestatievelden een heel mooi resultaat! De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden. Elk jaar worden corporaties met elkaar vergeleken en wordt op verschillende prestatievelden de letters A, B of C toegekend. Een A staat voor een bovengemiddelde score, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde. 

De resultaten van Bergopwaarts zijn:

  • duurzaamheid

A

  • onderhoud & verbetering

A

  • beschikbaarheid & betaalbaarheid

A

  • huurdersoordeel

B*

  • bedrijfslasten

A

* Voor het huurdersoordeel blijven we bij de gemiddelde B-groep horen. In vergelijking met vorig jaar is de tevredenheid voor de dienstverlening bij nieuwe huurders en vertrokken huurders duidelijk gestegen (nieuwe huurder 7,9 was 7,6 en vertrokken huurder 7,8 was 7,4). Cijfers gegeven door de huurders met een reparatieverzoek zijn vergelijkbaar met vorig jaar (7,8 was 7,7).

Een score om trots op te zijn

Wij zijn heel trots op deze resultaten. Een prachtig resultaat waar wij met zijn allen dagelijks aan werken en voor zorgen. 

Ondanks dat dit jaar het huurdersoordeel van alle corporaties bij elkaar, voor het eerst gestabiliseerd is, blijken de huurders van Bergopwaarts gemiddeld juist meer tevreden over de dienstverlening.
De investeringen die wij blijven doen in duurzaamheid en onderhoud zien wij opnieuw terug in de hoge score in de benchmark. Daar zijn wij heel blij mee.

Met de resultaten, maar ook met alle kritische punten die zijn genoemd, gaan wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Wij bedanken alle huurders die mee hebben gedaan met het onderzoek. En ook onze medewerkers die dit elke dag weer waar maken. 

Landelijke uitkomsten

Corporaties leren, huurders profiteren. Ten opzichte van de benchmark van 2017 zijn de prestaties in veel opzichten verbeterd: de bedrijfslasten zijn verder gedaald, het vastgoed is duurzamer geworden, het huurdersoordeel is gestabiliseerd en de huurprijsstijging is zeer beperkt. Meer informatie over de resultaten vindt u op www.aedes.nl. 

Factsheet met landelijke resultaten en resultaten van Bergopwaarts.

Factsheet Aedes-benchmark 2018