Huuraanpassing 2020

Elk jaar houden wij de jaarlijkse huurverhoging zo beperkt mogelijk. Bergopwaarts heeft het voorstel voor huurverhoging vastgesteld na advies van de Huurders Belangen Organisatie De Peel. Voor de huuraanpassing kijken wij naar de huur die u nu betaalt en de streefhuur.

Op deze pagina vindt u de toelichting op de huurverhoging voor sociale huurwoningen bij Bergopwaarts per 1 juli 2020.

 

Wat is streefhuur?

De streefhuur van een woning is de huurprijs die passend is voor uw woning. Deze kan hoger zijn dan de huurprijs die u nu betaalt. Maar ook hetzelfde of lager. De huuraanpassing die wij vragen maakt dat alle huren richting de streefhuren gaan. In 2020 vinden geen huurverlagingen plaats. Dit om de huurverhogingen zo beperkt mogelijk te kunnen houden.

Bergopwaarts hanteert vijf verschillende streefhuurprijzen. Deze zijn afgestemd op de huurtoeslaggrenzen (prijspeil 2020).

  • € 432: Woningen met 0 of 1 slaapkamer
  • € 504: Woningen met 1 slaapkamer
  • € 619: Woningen met 2 of 3 slaapkamers
  • € 663: Woningen met 4 of 5 slaapkamers
  • € 701: Woningen voor middeninkomens (ongeacht aantal slaapkamers)

In uw huuraanpassingsbrief staat welke streefhuur voor uw woning wordt gehanteerd. De streefhuren worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

De praktijk

De gemiddelde huurprijsaanpassing (totaal van alle huurwoningen)  is in 2020 2,5%. Afhankelijk van het verschil tussen de huur die u nu betaalt  en de streefhuur, passen wij een lagere of hogere verhoging toe.  

De nieuwe huren gaan dus richting de streefhuur. De huurverhoging varieert van 0% tot maximaal 4,1%. Met een maximum van € 18,- per maand. De huuraanpassing gaat in per 1 juli 2020.

De streefhuur is:

De aanpassing per 1 juli 2020:

lager dan uw huidige huur 

geen huurverhoging

gelijk aan uw huidige huur

geen huurverhoging

minder dan 2,6% hoger dan uw huidige huur 

tot 2,6% huurverhoging (inflatievolgend)

2,6% tot 10% hoger dan uw huidige huur

3,6% huurverhoging (2,6% inflatie + 1% opslag)*

10% tot 15% hoger dan uw huidige huur

4,1% huurverhoging (2,6% inflatie + 1,5% opslag)*

15% of meer hoger dan uw huidige huur

4,1% huurverhoging (2,6% inflatie + 1,5% opslag)**

*De huurverhoging bedraagt maximaal € 13,00. Voor woningen waarop in de afgelopen jaren zonnepanelen zijn aangebracht geldt een maximum van € 18,00. De huur wordt niet hoger dan de streefhuur.

** De huurverhoging bedraagt maximaal € 18,00. Voor woningen waarop in de afgelopen jaren zonnepanelen zijn aangebracht geldt een maximum van € 18,00. De huur wordt niet hoger dan de streefhuur.

Rekenvoorbeeld:
Bij een huidige huur van € 505 en een streefhuur van € 619 is de streefhuur 22,57% hoger dan de huur die betaald wordt. De bijbehorende huurverhoging is 4,1% (€ 20,71) omdat de streefhuur meer dan 15% hoger is dan de huidige huur. Dit betekent dat de huurverhoging hoger zou worden dan € 18,00. Dus de huurverhoging wordt beperkt tot € 18,00. De nieuwe huurprijs in dit voorbeeld wordt dan € 523,00.

Bezwaar tegen de huuraanpassing

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken bij Bergopwaarts. Op de website van de huurcommissie vindt u informatie over gegronde redenen voor het maken van bezwaar. Wilt u bezwaar maken, doe dit dan vóór 1 juli 2020. Een formulier ‘Bezwaar tegen huurverhoging’ vindt u op de website www.huurcommissie.nl.

Verzoek tot huurbevriezing of huurverlaging

De Woonbond en Aedes sloten een Sociaal Huurakkoord af. Daarin staan afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Op de website van de woonbond kunt u met een rekenhulp bekijken of u hiervoor in aanmerking komt. (www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging).

Komt u in aanmerking? En wilt u hier een verzoek voor indienen? Op deze site vindt u een voorbeeldbrief voor het opstellen van uw verzoek tot huurbevriezing of verlaging. Stuur deze brief aan Bergopwaarts.

Is uw huidige huurprijs lager dan € 619,01 (1 of 2 personen in uw huishouden) of € 663,40 (3 of meer personen in uw huishouden) dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Deze huurverhoging hoeft u niet zelf door te geven aan de belastingdienst. Dat doet Bergopwaarts. U ziet de nieuwe huur in ‘Mijn toeslagen’.

De belastingdienst past uw voorschotbedrag van de huurtoeslag niet per 1 juli 2020 aan. In januari 2021 maakt de belastingdienst de definitieve berekening van de huurtoeslag.  Daarbij houdt de belastingdienst rekening met de nieuwe huurprijs per 1 juli 2020. Dan vindt de verrekening plaats van teveel of te weinig ontvangen huurtoeslag. Voor meer informatie kijk op  www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Overleg huurdersvertegenwoordiging

Bergopwaarts heeft het voorstel voor huuraanpassing vastgesteld na advies van de huurdersbelangenorganisatie HBO de Peel.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen? Mogelijk vindt u antwoord op uw vraag bij de veel gestelde vragen op de pagina jaarlijkse huuraanpassing. Heeft u uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met onze woonadviseurs, via telefoonnummer (0493) 327 380 of stuur een e-mail naar: woonadviseurs@bow.nl.

I.v.m. Corona kunnen er aangepaste openingstijden gelden voor ons kantoor. U vindt deze informatie op de pagina 'contact'.