Huuraanpassing 2019

Elk jaar bekijken wij hoe we de jaarlijkse huurverhoging zo beperkt mogelijk kunnen houden. Dit bespreken wij met de huurdersbelangenorganisatie HBO de Peel. Voor de huuraanpassing kijken wij niet naar het inkomen van de huurders, maar alleen naar de verhouding tussen de streefhuur en de huidige huur.  

Op deze pagina vindt u de toelichting op de huurverhoging voor sociale huurwoningen bij Bergopwaarts per 1 juli 2019.

 

Wat is streefhuur?

De streefhuur van een woning is de huurprijs waarvan Bergopwaarts vindt dat deze past bij uw woning. Deze kan een stuk hoger zijn dan de huurprijs die u nu betaalt, maar ook hetzelfde of lager. De huurverhoging die wij vragen beweegt bij de jaarlijkse huurprijsaanpassing richting dit bedrag.

Bergopwaarts hanteert voor de sociale huurwoningen vijf verschillende streefhuurprijzen die zijn afgestemd op de huurtoeslaggrenzen (prijspeil 2019).

  • € 424: Woningen met 0 of 1 slaapkamer
  • € 495: Woningen met 1 slaapkamer
  • € 607: Woningen met 2 of 3 slaapkamers
  • € 651: Woningen met 4 of 5 slaapkamers
  • € 684: Woningen voor middeninkomens (ongeacht aantal slaapkamers) 

In uw huuraanpassingsbrief staat welke streefhuur voor uw woning wordt gehanteerd. De streefhuren worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

De praktijk

De nieuwe huren gaan dus richting de streefhuur (hoger, hetzelfde of lager). De huurverhoging varieert van 0% tot maximaal 3,1%.

Is de streefhuur meer dan 15% hoger dan uw huidige huurprijs, dan krijgt u een hogere verhoging dan inflatie. De huurverhoging is niet meer dan € 12,00 per maand (€ 15,00 voor woningen met zonnepanelen van Bergopwaarts). Is uw huidige huur hoger dan de streefhuur dan verlagen we de huur met 3,0% (met een maximum van € 10 verlaging).  De huuraanpassing gaat in per 1 juli 2019.
 

De streefhuur is:

De aanpassing per 1 juli 2018:

lager dan uw huidige huur 

een huurverlaging tot 3,0% (maximaal € 10 er af)

gelijk aan uw huidige huur

geen huurverhoging

minder dan 15% hoger dan uw huidige huur 

tot 1,6% huurverhoging (inflatievolgend)

15% tot 25% hoger dan uw huidige huur

2,0% huurverhoging (1,6% inflatie + 0,4% opslag)*

25% of meer hoger dan uw huidige huur

3,1% huurverhoging (1,6% inflatie + 1,5% opslag)*

*De huurverhoging bedraagt maximaal € 12,00. Voor woningen waarop in de afgelopen jaren zonnepanelen zijn aangebracht geldt een maximum van € 15,00.

Rekenvoorbeeld:
Bij een huidige huur van € 505 en een streefhuur van € 607 is de streefhuur 21,4% hoger dan de huidige huur. De bijbehorende huurverhoging is 2,0% omdat de streefhuur 15% tot 25% hoger is dan de huidige huur.

Bezwaar tegen de huuraanpassing

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken bij Bergopwaarts. Op de website van de huurcommissie vindt u informatie over gegronde redenen voor het maken van bezwaar. Indien u bezwaar wilt maken, doet u dit dan vóór 1 juli 2019. Een formulier ‘Bezwaar tegen huurverhoging’ vindt u op de website www.huurcommissie.nl.

Verzoek tot huurbevriezing of huurverlaging
De Woonbond en Aedes sloten een Sociaal Huurakkoord af. Daarin staan afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.  Op de website van de woonbond kunt u met een rekenhulp bekijken of u hiervoor in aanmerking komt.
Zie (www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging).

Komt u in aanmerking? En wilt u hier een verzoek voor indienen? Op deze site vindt u een voorbeeldbrief aan voor het opstellen van uw verzoek tot huurbevriezing of verlaging. Stuur deze brief aan Bergopwaarts.

Is uw huidige huurprijs lager dan € 607,46 (1 of 2 personen in uw huishouden) of € 651,03 (3 of meer personen in uw huishouden) dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Deze huurverhoging hoeft u niet zelf door te geven aan de belastingdienst. De jaarlijkse huurverhogingen worden door Bergopwaarts gemeld. U ziet de nieuwe huur dan in Mijn toeslagen.

De belastingdienst past uw voorschotbedrag van de huurtoeslag niet per 1 juli 2019 aan. In januari 2020 maakt de belastingdienst de definitieve berekening van de huurtoeslag waarbij ze rekening houdt met de nieuwe huurprijs per 1 juli 2019. Op dat moment vindt de verrekening plaats van te veel of te weinig ontvangen huurtoeslag. Voor meer informatie kijk op  www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Overleg huurdersvertegenwoordiging

Bergopwaarts heeft het voorstel voor huuraanpassing vastgesteld na advies van de huurdersbelangenorganisatie HBO de Peel.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen? Mogelijk vindt u antwoord op uw vraag bij de veel gestelde vragen op de pagina jaarlijkse huuraanpassing. Heeft u uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met onze woonadviseurs, via telefoonnummer (0493) 327 380 of stuur een e-mail naar: woonadviseurs@bow.nl. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 tot 12.30 uur zonder afspraak bij Bergopwaarts binnenlopen. 's Middags bent u welkom op afspraak.