Huuraanpassing 2018

Elk jaar bekijken wij hoe we de jaarlijkse huuraanpassing zo beperkt mogelijk kunnen houden. Dit wordt besproken met de huurdersbelangenorganisatie HBO de Peel. HBO de Peel heeft positief ingestemd met de voorgestelde huurverhogingen/-verlagingen. In tegenstelling tot eerdere jaren kijken we voor de bepaling van de huurprijsaanpassing dit jaar niet naar het inkomen van de huurders, maar naar de verhouding tussen de huidige huur en de streefhuur.

Op deze pagina vindt u de toelichting op de huurverhoging voor sociale huurwoningen bij Bergopwaarts per 1 juli 2018.

 

Wat is streefhuur?

De streefhuur van een woning wordt bepaald aan de hand van het landelijke Woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS geeft aan wat de maximale huur van een woning mag zijn. De streefhuur is een percentage daarvan. De streefhuren van onze woningen liggen tussen 60% en 90%. De streefhuur is dus lager dan de maximaal te vragen huurprijs. Met het vaststellen van de streefhuur voor een woning houden we ook rekening met de huurtoeslaggrenzen.

De praktijk

Is de huidige huur hoger dan de streefhuur? Dan is een huurverlaging aan de orde. Is de huidige huur lager dan de streefhuur? Dan volgt een huurverhoging. Op lange termijn is het resultaat dat alle huurders in een zelfde soort woning, dezelfde huurprijs gaan betalen.

De huurverhoging varieert dit jaar van 0% tot 2,9%. Met een maximale verhoging van € 10,00 per maand. Is uw huidige kale huur hoger dan de streefhuur dan verlagen we de huur met maximaal 2,5%. De huuraanpassing gaat in per 1 juli 2018.

Uw huidige huurprijs is:

De aanpassing per 1 juli 2018:

hoger dan de streefhuur*

een huurverlaging van maximaal 2,5%

gelijk aan de streefhuur*

geen huurverhoging

minder dan 5% lager dan de streefhuur*

tot maximaal 1,4% huurverhoging (inflatievolgend)

5% of meer lager dan de streefhuur*

1,9% huurverhoging (1,4% inflatie + 0,5% opslag)

25% of meer lager dan de streefhuur*

2,9% huurverhoging (1,4% inflatie + 1,5% opslag)

*De streefhuur wordt jaarlijks geïndexeerd. De berekening is op basis van de kale huur en streefhuur (excl. servicekosten).

Bezwaar tegen de huuraanpassing

Bent u het niet eens met de huuraanpassing? Dan kunt u bezwaar maken bij Bergopwaarts. Op de website van de huurcommissie vindt u informatie welke redenen er gelden voor het maken van bezwaar. Indien u bezwaar wilt maken, doet u dit dan vóór 1 juli 2018. Een formulier ‘Bezwaar tegen huurverhoging’ vindt u op de website www.huurcommissie.nl.

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Deze huuraanpassing hoeft u niet zelf door te geven aan de belastingdienst. De jaarlijkse huuraanpassing wordt door Bergopwaarts gemeld. U ziet de nieuwe huur in ‘Mijn toeslagen’ op de website van de Belastingdienst.

De belastingdienst past uw voorschotbedrag van de huurtoeslag niet per 1 juli 2018 aan. In januari 2019 maakt de belastingdienst de definitieve berekening van de huurtoeslag, waarbij ze rekening houdt met de nieuwe huurprijs per 1 juli 2018. Op dat moment vindt de verrekening plaats van te veel of te weinig ontvangen huurtoeslag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Overleg huurdersvertegenwoordiging

Bergopwaarts heeft het voorstel voor huuraanpassing vastgesteld na advies van de huurdersbelangenorganisatie HBO de Peel.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen? Mogelijk vindt u antwoord op uw vraag bij de veel gestelde vragen op de pagina jaarlijkse huuraanpassing. Heeft u uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met onze woonadviseurs, via telefoonnummer (0493) 327 380 of stuur een e-mail naar: woonadviseurs@bow.nl. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 tot 12.30 uur zonder afspraak bij Bergopwaarts binnenlopen. 's Middags bent u welkom op afspraak.