WPK keuring, wel zo veilig

Om de vijf jaar wordt bij u de gas- en elektriciteitsinstallatie gecontroleerd op veiligheid. Of de installatie in orde is. Dit noemen wij bij Bergopwaarts een Woning Periodieke Keuring, afgekort WPK. Projectleider nieuwbouw en coördinator WPK Thijs Heuff: “Het is niet wettelijk verplicht en niet alle woningcorporaties doen het. De keuring is een service van ons. Wij willen voor onze huurders een veilige woning.”

Hoe gaat de WPK in zijn werk?

“Deze keuring wordt sinds 2006 uitgevoerd bij gemiddeld zo’n 900 woningen per jaar. Huurders ontvangen een bericht als hun woning aan de beurt is. Voor de keuring betalen bewoners niets, alleen voor eventuele nieuwe onderdelen. We keuren de gasslang en vervangen die eventueel. De bewoners betalen daar dan een vastgesteld bedrag voor. Wat betreft elektra meten we de aarding en bekijken aardlekschakelaars of er onveilige situaties zijn.

Komt er uit de keuring bijvoorbeeld een gaslekkage of een gevaarlijke situatie met elektriciteit, dan wordt het probleem direct opgelost. Eventueel maken we een vervolgafspraak voor een definitieve oplossing. Vaak kunnen kleinere gebreken, zoals een kapot stopcontact, meteen worden verholpen. Daarnaast checken en vervangen we bestaande rookmelders. Of plaatsen nieuwe, als dat nodig is. Wettelijk gezien moet er op iedere verdieping namelijk een rookmelder aanwezig zijn. Onze WPK wordt uitgevoerd door de firma Kemkens. Alles wordt keurig vastgelegd. Als een woning leeg komt bij mutatie, wordt er ook een keuring uitgevoerd.”

Met 5.000 woningen toch een behoorlijke klus?

“Nogal ja. Dit jaar staan 760 woningen voor een WPK in de planning. Het mooiste zou zijn elk jaar 1.000 woningen. Corona heeft natuurlijk ook invloed gehad. Bewoners willen liever geen anderen over de vloer. Dat respecteren wij uiteraard. Ook al kunnen we verzekeren dat de monteurs zich aan de coronamaatregelen houden.”


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief maart 2021. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.