Rens Kanters, de nieuwe wijkagent in Zeilberg en Koolhof

Sinds begin februari hebben de wijken Zeilberg en Koolhof een nieuwe wijkagent: Rens Kanters. In Zeilberg hebben in ieder geval de horeca en jeugd zijn aandacht. Verder zijn er problemen zoals huiselijke conflicten en burenruzies, waar Rens in bemiddeld.

Kennen en gekend worden
Rens wil zichtbaar zijn in de wijk. “Kennen en gekend worden is belangrijk om criminaliteit snel op te pikken, en waar mogelijk op te lossen. En om te signaleren, adviseren en eventueel door te verwijzen.” Daarom gaat Rens in gesprek met bewoners, vaak ook bij hen thuis. En hij legt allerlei lijntjes. Met dorpsraden, uitbaters, scholen, ondernemers en partners als Bergopwaarts, Zorg in Deurne en de LEVgroep. Met de vrijwilligers van ‘Kijk uit Zeilberg’ en ‘Kijk uit Koolhof’, die met regelmaat door de wijk lopen om overlast van uitgaanspubliek tegen te gaan, gaat Rens zelf ook eens meelopen. “Ik wil ervaren wat zij ervaren en zien waar zij tegenaan lopen.” Daarnaast wil Rens in gesprek gaan met de gemeente en uitbaters om samen te kijken hoe zij de overlast kunnen verminderen.

Contact
Rens is rechtstreeks te bereiken via www.politie.nl. Daar vindt u hem via ‘Mijn Buurt’ en u kunt een contactformulier invullen. Dat komt direct bij Rens terecht. Hij verdiept zich dan in het probleem en neemt contact met u op. Hetzelfde geldt voor de wijkagenten in de andere wijken van Deurne.


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief maart 2018. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.