Verduurzaming vrijkomende woningen

In plaats van onderhoudsprojecten uitvoeren bij een groot aantal woningen tegelijk, doen we dat nu steeds vaker ook per woning, zodra er een woning vrijkomt. MuRenO, noemen we dat. Dat staat voor Mutatie (de wisseling van huurder), Renovatie (verbeteren en verduurzamen) en Onderhoud.

Zodra iemand een woning verlaat die in aanmerking komt voor het nieuwe concept MuRenO, starten de werkzaamheden. Daarbij is volop aandacht voor verduurzaming en energiebesparing. We hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met Van der Meijs Vastgoedonderhoud, Toevast, Caspar de Haan en Kemkens. Het werken in een lege woning heeft veel voordelen: werklieden hoeven niet na iedere werkdag alles op te ruimen, bewoners hebben geen overlast en er is geen aparte bouwplaats nodig. Voor vertrekkende huurders is wel een nadeel dat zij geen goederen ter overname kunnen aanbieden aan nieuwe huurders. Binnen vier weken is alles helemaal klaar en is de woning beschikbaar voor een nieuwe huurder. Uiteraard doen we er alles aan om de overlast voor de omgeving te beperken en onderhouden we nauw contact met buren.

Enthousiast

Sinds december 2018 hebben we 16 MuRenO-woningen opgeleverd. Het bevalt zo goed, dat we ermee doorgaan, naast de onderhoudsprojecten die al op de planning staan. Ook nieuwe huurders reageren enthousiast. Zij zijn verrast over hoe goed de woning eruitziet als ze erin trekken.


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief sept. 2019. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.