Van Goed naar Beter

Mensen wonen meestal goed, maar soms kan het nog beter. Woonwensen kunnen immers veranderen. “Veel mensen melden zich dan niet zelf”, weet woonadviseur
Helmie Proenings uit ervaring. Daarom zijn we gestart met het project ‘Van Goed naar Beter’.

De komende jaren benaderen we huurders vanaf 75 jaar voor een gesprek. Wij willen met hen van gedachten wisselen over of er mogelijk een wens is om te verhuizen. Het kan ook zijn dat iemand de huidige woning geschikter wil maken met de nodige hulpmiddelen of aanpassingen. Wij denken graag met onze huurders mee. Natuurlijk gaan we zo’n gesprek alleen aan als mensen dat zelf willen. Wordt u 75 in 2018? Dan bellen wij ook u over dit onderwerp.

Verhuiswens
Helmie bezoekt als eerste Joukje Piepers in haar ruime woning in Asten. Om te horen wat er zoal speelt, om te adviseren en om te bekijken wat Bergopwaarts of andere partijen kunnen betekenen om aan de wensen tegemoet te komen. Woningaanpassingen zijn
niet aan de orde, maar Joukje ervaart wel een paar problemen in haar woning. Helmie noteert het en belooft erop terug te komen.

Wat Joukje vooral graag wil, is verhuizen naar een appartement. “Ik woon hier fijn”, zegt ze, “dus ik heb er lang over nagedacht. Als ik nu verhuis, kan ik er nog van genieten.” Joukje heeft al verschillende keren gereageerd op woningaanbod, zonder succes. Helmie geeft aan graag mee te willen denken over hoe Joukje naar een passend appartement kan verhuizen en gaat met de verhuiswens aan de slag. Hoe lang het duurt voordat Joukje kan verhuizen, daar kan Helmie geen beloftes over doen. Joukje is enthousiast over het bezoek van Helmie.

Helmie Proenings en Joukje Piepers


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief maart 2018. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.