Servicekosten gaan stijgen in 2023

Het is geen vrolijke boodschap, maar wel een noodzakelijke. De servicekosten zijn vanaf 2023 een stuk hoger. Ook de bewoners van Bergopwaarts die in een appartementengebouw wonen, ontkomen niet aan de stijgende energieprijzen. Een interview met Karin Weel, administrateur bij Bergopwaarts.

Wat zijn servicekosten? 
'Dat zijn de kosten die komen kijken bij het verbruik en onderhoud van algemene ruimten. Denk aan de energiekosten van een lift of het wassen van ramen. In het huurcontract staat welke servicekosten bewoners precies betalen. Bewoners betalen elke maand een voorschot. Elk jaar krijgen zij vóór 1 juli een overzicht waarin de werkelijke kosten en de maandelijks betaalde voorschotten met elkaar zijn verrekend.’

Hoelang gelden de bestaande energiecontracten nog?
‘Tot en met 2022. Vanaf het nieuwe jaar hebben we dus te maken met hogere kosten. Bergopwaarts zet zich in om de servicekosten zo laag mogelijk te houden. Bij het afsluiten van contracten met aanbieders kijken we naar de beste voorwaarden en de scherpste prijs.’ 

Veranderen de maandelijkse voorschotten ook?
‘Zodra de nieuwe bedragen van de servicekosten bekend zijn, berekenen wij of de maandelijkse voorschotten nog passend zijn. Zo niet, dan verhogen we die per 1 januari 2023. Daar krijgen bewoners bericht over. Dit voorkomt dat bewoners bij de eindafrekening voor verrassingen komen te staan'.

 

 

 


Dit artikel is onderdeel van
de nieuwsbrief september 2022.
Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.