Reflectie Corona
Tanja Liebers

Bergopwaarts directeur Tanja Liebers hoopt dat deze lente nieuwe kansen brengt: “Het afgelopen jaar heeft zoveel kanten gehad. Echt een bizarre tijd. Daarbij stond en staat de gezondheid van iedereen in alles voorop.”

Hoe kijk je vanuit Bergopwaarts terug op het afgelopen jaar?

“We werden in maart vorig jaar echt met ons allen overvallen door corona. Vanaf 16 maart moest ineens iedereen thuis werken. Ook zagen we de brandhaarden dichterbij komen, ook bij onze dorpen. De verhuur kwam even helemaal stil te liggen, terwijl we wisten dat mensen zitten te springen om een woning. Een dilemma. Hetzelfde gold voor het onderhoud. Wat doe je wel en wat niet? Daarnaast hadden we echt aangrijpende situaties met huuropzeggingen, omdat een of beide ouders overleden waren door corona. De impact was groot, ook bij onze medewerkers die de boodschap aannamen en verwerkten.”

“De drive bij onze medewerkers was groot om onze dienstverlening zo snel mogelijk weer op te pakken. In andere oplossingen: veilig, contactloos en digitaal. Er tegelijkertijd rekening mee houdend dat een deel van onze huurders minder digitaal is. En oog houden voor het persoonlijk contact. Dat is onlosmakelijk verbonden Reflectie Corona Tanja Liebers met onze organisatie. Gelukkig konden de werkzaamheden in de nieuwbouw doorgaan. Belangrijk omdat de vraag nog altijd groter is dan het aanbod. Ook het verduurzamen en verbeteren van woningen liep al snel weer.”

En persoonlijke verhalen?

“Die waren er natuurlijk. Als gevolg van overlijden. Maar ook financieel voor sommige huurders. We houden huurachterstand goed in de gaten en nemen proactief persoonlijk contact op. Daar waar het nodig is, voeren we maatwerk uit. We willen het iemand niet moeilijker maken dan nodig is. En we merkten een toename van overlastklachten, omdat mensen meer thuis waren.”

“Daarnaast deed het digitaal werken ook iets met onze medewerkers. Sommigen hadden het hele gezin thuis, moesten lesgeven. Die combinatie is pittig. De behoefte om in contact te blijven met elkaar was groot. Op kantoor heb je kortere lijnen, andere energie en meer informele gesprekken. Aan de andere kant zal het thuiswerken blijven. Om een keer ‘meters te maken’. Er heeft echt een mentaliteitsverandering plaatsgevonden.”

En het 100 jarig jubileum viel in het 100?

“We hadden zoveel plannen en moesten ook daarin omschakelen. Met ijsbonnen voor onze huurders, insectenhotels voor de gemeente Asten en een herinneringsboom in een park in Deurne. En ons digitale symposium en jubileumkrant waarin we een blik in het verleden, heden en de toekomst wierpen. We kregen ook hele mooie wijkwensen binnen, die we hopelijk toch ooit kunnen realiseren.”

Wat wordt 2021 voor een jaar denk jij?

“Ik voorzie dat dit allemaal nog wel even blijft duren. De vraag is hoe lang kan de maatschappij dit nog volhouden? Dan is het meer mijn hoop dat de komst van de lente ook dat lentegevoel gaat geven dat je iedereen gunt. Meer mogelijkheden, meer mogen en vooral persoonlijk ontmoeten en spreken. Elkaar letterlijk recht in de ogen kunnen kijken. De eerste voorzichtige stap naar het achter ons laten.”


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief maart 2021. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.