Samen zoeken naar oplossingen

Sinds twee jaar bundelen verschillende maatschappelijke partners, waaronder Bergopwaarts, in Deurne hun krachten. Onder de noemer Proeftuin Deurne worden hulpvragen van inwoners gezamenlijk opgepakt. Dat gebeurt niet door óver mensen te praten, maar juist door samen en mét hen in gesprek te gaan. Ingrid Bloemers, wijkwerker bij Zorg in Deurne, is mede-aanjager van dit initiatief. ‘De inwoner kent zijn situatie het beste.’

Tijdens de zogenaamde ‘Proeftuin overleggen’ worden de zaken waar inwoners mee worstelen besproken. Die zaken kunnen heel divers zijn. ‘Denk bijvoorbeeld aan een mantelzorger die wel wat hulp kan gebruiken of een alleenstaande ouder die het financieel niet kan bolwerken’, vertelt Ingrid Bloemers. ‘Tijdens een overleg bij de mensen thuis stellen we vragen als: wat wil je, wat kun je zelf bijdragen en wat heb je nodig? Misschien wil je meer financiële vrijheid, of hulp bij school of heb je ondersteuning van je buren nodig? Zulke vragen geven heel snel overzicht én brengen de mogelijkheden in beeld.’

De beste oplossing
Als de hulpvraag duidelijk is, gaan de verschillende maatschappelijke partners sámen met de inwoner en zijn of haar netwerk op zoek naar een oplossing. ‘We kijken per vraag welke maatschappelijke partners aanschuiven. Dat kan een huisarts of fysiotherapeut zijn of bijvoorbeeld Savant Zorg of Bergopwaarts. We vragen ons af: als werkelijk alles mogelijk is, wat is dan de beste oplossing? Door écht naar de inwoner te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken, helpen we eerder en beter. En dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen.’ Kijk voor meer informatie op www.proeftuindeurne.nl


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief september 2021. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.