Nieuw dak voor 'De Koning'

Wie van Helmond naar Deurne rijdt (en andersom) passeert één van de markantste gebouwen van Zuidoost-Brabant: De Koning. Op dit moment wordt het dak van het Rijksmonument vervangen. Projectleider Elianne Hoogenraad vertelt over de vorderingen.

Het voormalige klooster is sinds 2008 in het bezit van Bergopwaarts. ‘Het is altijd ons doel geweest om de uitstraling van het monument te behouden. Tegelijkertijd moet het historische pand wél voldoen aan de technische eisen van vandaag de dag. Daarom besloten we het dak te vervangen. Uiteraard houden we daarbij rekening met de monumentale status.’

Ecologisch onderzoek
En dat was niet de enige uitdaging voor Bergopwaarts. Zo is er veel tijd gaan zitten in het ecologisch onderzoek. ‘Het oorspronkelijke plan was om vorig jaar te starten met de werkzaamheden. Maar uit het onderzoek kwam naar voren dat er beschermde vleermuizen huisden onder de dakrand. Daarom zijn de werkzaamheden tijdelijk uitgesteld, zodat de dieren de tijd kregen om zich elders te vestigen. Hiervoor zijn in de omgeving van het gebouw speciale vleermuiskasten opgehangen.’

Vijf fasen
In april is gestart met de werkzaamheden. In totaal moet er 2590 vierkante meter aan dakpannen worden vervangen! Om te voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden opnieuw vleermuizen invliegen, wordt het dak gefaseerd vervangen. Op dit moment vindt de vijfde en laatste fase plaats. ‘Als alles volgens planning blijft verlopen, ronden we de werkzaamheden in november af. Hopelijk vinden de vleermuizen daarna hun weg weer terug!’

Binnen de muren van Rijksmonument De Koning zijn verschillende zorginstellingen te vinden. Zo vangt SMO er jongeren en jongvolwassenen op, met of zonder kinderen. Verder is in het voormalige klooster een crisisopvang voor vrouwen met kinderen én tienermoeders te vinden. Tot slot heeft Reinier van Arkel er een vestiging. Vanuit locatie De Koning biedt de organisatie ondersteuning aan kinderen met een zorgbehoefte. Direct naast het voormalige klooster bevindt zich een school voor speciaal onderwijs.


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief september 2021. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.