Jaar 2018

2018 is alweer bijna voorbij. We hebben ruim 100 nieuwe woningen opgeleverd en daardoor veel woningzoekenden blij kunnen maken. Rode draad in onze nieuwbouwprojecten en planmatig onderhoud is duurzaamheid. Daarmee zetten we ons in voor lagere woonlasten, groter woongenot en een beter milieu.

Projecten

De Europastraat in Deurne is voor de zomer afgerond. Een speciaal project was ons kantoorpand aan de Martinetstraat, midden op de Markt in Deurne. Het oude Rabobank-kantoor is verbouwd naar 22 appartementen voor starters en jongeren. De authentieke industriële bouwstijl is zoveel mogelijk intact gelaten. Op de Lienderweg in Asten hebben we de eerste 5 energieneutrale woningen binnen een half jaar na start bouw opgeleverd. Een mijlpaal voor de toekomst. De appartementen van Het Klavier in Aarle-Rixtel zijn voornamelijk verhuurd aan inwoners uit het dorp die hier al jaren naar uitkeken. En op de valreep rondden we de locatie Zandbosweg in Deurne af met 27 nieuwe woningen. In Deurne en in Asten is op grote schaal gestart met vervanging van daken, kozijnen en het installeren van zonnepanelen. Uitgevoerd in het kader van veiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Resultaten om trots op te zijn en dat ben ik dan ook.

Doorkijk 2019

Volgend jaar gaan wij onverminderd door op onze uitgezette koers: ontwikkelen van plannen, in contact blijven met onze huurders en ons samen met onze partners blijven inzetten voor het creëren van een thuis voor u.

Ik wens u en uw dierbaren goede feestdagen en voor 2019 mooie momenten en fijne herinneringen.

Tanja Liebers-van Rooy, directeur-bestuurder


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief december 2018. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.