Interim bestuurder Paul van Roosmalen

De bestuurstermijn van Tanja Liebers–van Rooy is per 1 september afgelopen. Tot bekend is wie haar opvolger wordt, neemt Paul van Roosmalen haar taken tijdelijk over. Hieronder stelt hij zich aan u voor.

‘De publieke sector zit écht in mijn hart. Mijn gehele carrière heb ik in deze sector gewerkt. De laatste jaren was ik directeur-bestuurder van een woningcorporatie in Nijmegen. Daarnaast ben ik landelijk actief. Zo was ik onder andere betrokken bij de klimaattafels van politicus Diederik Samsom.

Nu ik bijna 60 ben, durf ik te stellen dat ik de nodige kennis en ervaring heb opgedaan. Die wil ik nu inzetten om corporaties verder te helpen. De komende maanden doe ik dat dus bij Bergopwaarts.

Mijn eerste weken zitten er inmiddels op en het enthousiasme is alleen maar toegenomen. Bergopwaarts is een solide organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan het wonen in dit natuurrijke gebied.

Er zijn een aantal onderwerpen waar ik de komende maanden mee aan de slag ga. Zo staan er mooie projecten op stapel die de komende jaren bijdragen aan het oplossen van het huisvestingsvraagstuk. Met onze nieuwe strategie – dat inmiddels in de steigers staat - zetten we de koers voor de komende jaren uit. Tot slot heb ik de opdracht gekregen om de huidige verenigingsstructuur tegen het licht te houden. Daarover ga ik met verschillende betrokkenen in gesprek, zoals met de leden van de Ledenraad.

Het werven van een nieuwe directeur- bestuurder is inmiddels in gang gezet. Naar verwachting start hij of zij komend voorjaar. De volgende keer dat u dit magazine leest, hebben we hopelijk al een goede vervanger op het oog. Tot die tijd doe ik er alles aan om tot een goede overdracht te komen.’


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief september 2021. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.