Huurverlaging 2023

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen die in een sociale huurwoning wonen. 

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie
- U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
- Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
- U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
- U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?
Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u in 2021 verdiende.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?
Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?
Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt uiterlijk in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijgt u uiterlijk in mei van ons een brief dat uw huur omhoog gaat, maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur? In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen. In mei komt op deze website te staan hoe dit moet.