Huuraanpassing 2018

Elk jaar bekijken wij hoe we de jaarlijkse huuraanpassing zo beperkt mogelijk kunnen houden. Dit bespreken we met de huurdersbelangorganisatie HBO de Peel. Dit jaar kijken we niet meer zoals voorheen naar het inkomen van de huurders, maar naar de verhouding tussen de huidige huur en de streefhuur.

Wat is streefhuur?
De streefhuur is gebaseerd op de grootte van de woning, onder andere het aantal slaapkamers. Bij het vaststellen van de streefhuur voor een woning houden we rekening met de huurtoeslaggrenzen. Omdat we er voor kiezen om dus niet het inkomen maar de streefhuur de basis te laten zijn voor de huuraanpassing, bereiken we dat uiteindelijk alle huurders in een zelfde soort woning, dezelfde huurprijs gaan betalen.

De praktijk
Het maximale percentage huurverhoging wordt landelijk vastgesteld. Voor 2018 is dat 3,9% tot 5,4%. Bergopwaarts hanteert een huuraanpassing van een huurverlaging van maximaal -2,5% tot een huurverhoging van maximaal 2,9%. Met een maximum van € 10,- per maand extra. HBO de Peel heeft positief ingestemd met de voorgestelde huurverhogingen/verlagingen.

Meer weten?
De huuraanpassing gaat in per 1 juli. Wij informeren onze huurders vóór 1 mei per over hun nieuwe huurprijs. Meer weten over de uitvoering van de huurverhoging in de praktijk? Op www.bergopwaarts.nl/huurverhoging2018 vindt u een toelichting.


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief maart 2018. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.