Bewoners Heiakker wensen elkaar mooie dingen

“Als u een wens mocht doen voor iemand uit uw straat. Die u wel eens ziet, maar niet zo goed kent. Wat zou u dan wensen?” Dat was de vraag waarmee wijkbeheerders Michel van Eunen en Fabian den Uijl bij de mensen in de Heiakker aanbelden. Bewoner Harry Enting kreeg ook een wens: “Het was een enorm leuke verrassing!”

Iedereen deed mee

Michel en Fabian: “Echt iedereen reageerde enthousiast. Bewoners schreven hun wens op een kaartje. Wij bezorgden dat dan bij hem of haar in de straat voor wie het bedoeld was. Met een gezellig plantje erbij. We liepen zo van hot naar her. Heel leuk. Het initiatief kwam van wijkwerker Krystyna Meijer. We merkten namelijk dat corona versterkte dat iedereen maar in zijn eigen huis bleef. Onze missie is juist om bewoners in een straat en wijk met elkaar te verbinden. Mensen waren blij verrast Bewoners Heiakker wensen elkaar mooie dingen van wie ze een kaartje kregen. Deze actie maakt dat het gemakkelijker wordt om elkaar beter te leren kennen. Samen zorgen dat je omgeving er netjes eruit ziet, een beetje op elkaar letten. En bewoners zagen nu ook wie wij zijn. Wie ze kunnen bellen als ze bijvoorbeeld klachten of zorg nodig hebben.”

Samen in beweging

De mannen werken als wijkbeheerders en buurtsportcoaches (LEEF Deurne) vanuit de LEV-groep van de gemeente en voor Bergopwaarts. Fabian: “Het is niet zo dat we mensen per se aan het sporten willen krijgen, maar wel in beweging. Bijvoorbeeld bewoners aan elkaar koppelen die gewoon willen wandelen. En om wijk- en dorpsraden te helpen als die iets willen organiseren. Dat we een zaadje planten en vrijwilligers het overnemen.” Kijken achter elkaars voordeur Harry Enting woont vanaf juni in zijn straat: “Ik kreeg de wens ‘Welkom in de buurt’ van iemand die ik al wel een beetje kende. Dit is echt een goed initiatief. Ik vind contact heel belangrijk.” Harry laat daarom tegenwoordig zijn eigen hond en die van zijn overburen uit, of ze wandelen samen met de honden: “Het werkt echt.”


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief maart 2021. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.