Aanpakken woningtekort in de regio

De vraag naar betaalbare woningen in onze regio Is enorm en neemt de komende jaren verder toe. Als we zo doorgaan, loopt het tekort aan sociale en middenhuurwoningen op tot zeker 45.000 in 2040. Daar moet iets aan gebeuren, vinden de 13 woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven, waaronder Bergopwaarts.

Het gaat goed met onze regio. Dat is goed nieuws. Toch profiteert niet iedereen. Met name voor mensen met een kleine beurs is het lastig om aan te haken op de woningmarkt. Daar willen de 13 woningcorporaties wat aan doen. Dat gebeurt aan de hand van drie speerpunten: ‘betaalbare woningen bouwen’, ‘verduurzaming’ en ‘voor iedereen’.

Betaalbare woningen
De 13 corporaties willen de komende 4 jaar ruim 6.000 woningen bouwen. Niet alleen sociale huurwoningen, maar een goede mix van sociale huur, middenhuur en sociale koopwoningen.

Verduurzaming
Bergopwaarts en de andere 12 corporaties gaan hun woningen energiezuinig(er) en comfortabel(er) maken. Dat gebeurt door het aanbrengen van betere isolatie, de installatie van zonnepanelen, hybride ketels en warmtepompen én het gebruik van circulaire materialen. Door die maatregelen profiteren het milieu én de huurders.

Voor iedereen
Op dit moment bieden de 13 corporaties onderdak aan 250.000 mensen. Binnen die groep bevinden zich ouderen, statushouders, spoedzoekers, daklozen of mensen met een zorgvraag. Ook voor hen moet er plek zijn én blijven. De Metropoolregio Eindhoven moet een regio zijn waar iedereen de kans krijgt om zelfstandig te wonen en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief maart 2022. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.