2021 in beeld

Onze kerntaak is helder en vastgelegd in de wet: het huisvesten van mensen die dat zelf moeilijk kunnen. Met 'Bergopwaarts biedt ruimte' zijn we daarmee actief aan de slag geweest. We willen daarbij het verschil maken met hóe we dat doen. Maatwerk blijft hiervoor de sleutel. Juist in deze tijd waar Covid een stempel drukt op ieders leven. Het vraagt een flexibele inzet en houding van onze medewerkers. En om een open, transparant en in dialoog te blijven met onze samenwerkingspartners. Ondanks alle maatregelen hebben we 168 nieuwbouwwoningen opgeleverd! Daarmee boden we een heel aantal mensen een (t)huis.

Onze prestaties van 2021 vindt u in het overzicht 2021 in beeld