Stikstofproblematiek zorgt voor latere start bouw huurwoningen Loverbosch  

Het is volop in het nieuws geweest, het stikstofprobleem. Meer informatie hierover vindt u op www.rivm.nl/stikstof. Het stikstofprobleem raakt ook nieuwbouwprojecten. Op dit moment liggen maar liefst 18.000 bouwprojecten stil, waaronder het project Loverbosch in Asten.

Waarom liggen projecten stil?
De Raad van State heeft een uitspraak gedaan dat er niet zomaar gebouwd mag worden in de buurt van beschermde natuurgebieden. Bij de bouw van bijvoorbeeld wegen en huizen komt namelijk stikstof vrij die schadelijk kan zijn voor natuurgebieden. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak voor de stikstofproblemathiek. Zo heeft zij een berekeningsmodel voor de stikstofuitstoot bij nieuwbouwprojecten gemaakt.

Wat is er gedaan voor project Loverbosch?
Wij hebben het berekeningsmodel voor de stikstofuitstoot gebruikt voor het project Loverbosch. De uitstoot voor het project is minimaal. Afgelopen week hebben wij te horen gekregen dat wij verder mogen gaan met de voorbereidingen. We hebben helaas hierdoor wel vertraging opgelopen. Begin 2020 verwachten wij te starten met de bouw van de huurwoningen in de nieuwe wijk Loverbosch.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Woningbouwvereniging Bergopwaarts