Bergopwaarts is ruim 100 jaar een vereniging

Definitie vereniging: een vereniging is een organisatie die leden kent en bepaalde doelen nastreeft (bron: Online Encyclopedie).

Een kleine groep mensen richt in 1920 de “Roomsch Katholieke Woningbouwvereniging Bergopwaarts” op. Een handjevol vrijwilligers verrichten de werkzaamheden voor de vereniging, zoals het ophalen van de huren van de 20 woningen. Ruim 100 jaar later is er veel veranderd bij Bergopwaarts, maar de bestuursvorm -een vereniging- is altijd behouden.

Doelstelling

Bergopwaarts blijft zich richten op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte zonder winstoogmerk. En voorzien in huisvesting van mensen die dat niet zelfstandig kunnen. Daarmee hebben wij een brede maatschappelijke doelstelling. De missie van Bergopwaarts is ‘Samen Ondernemen voor Sociaal Wonen’. Het omvat alle elementen die voor de toekomst van Bergopwaarts, en voor de realisatie van de opgaven, van belang zijn.

De vereniging kent drie lagen

Onze vereniging kent drie lagen: een Ledenraad, een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. Klik hier om meer te lezen over de organisatie van Bergopwaarts

Lid zijn van de vereniging

Wie is lid van de vereniging?

U bent als huurder of medehuurder van Bergopwaarts lid van de vereniging, tenzij u aangeeft dit niet te willen. Het lidmaatschap is gratis.

Wat houdt het lidmaatschap in?

De huidige Ledenraad is in 2018 gekozen. In 2022 wordt een nieuwe Ledenraad gekozen.

Als lid van de vereniging Bergopwaarts kunt u uzelf kandidaat stellen voor de Ledenraad en/of uw kandidaat kiezen tijdens de verkiezingsperiode van de Ledenraad.

Wilt u geen lid zijn van onze vereniging?

Geef dit dan aan ons door via het lidmaatschapsformulier hieronder. Als u lid van de vereniging wilt blijven, dan hoeft u niets te doen.

Vul onderstaand formulier alleen in indien u GEEN lid wilt zijn van Woningbouwvereniging Bergopwaarts