Globaal ziet het programma van de Ledenraadverkiezing 2022 er alsĀ volgt uit:

Ik word kandidaat

  • Tot 28 januari 2022 kunt u zich kandidaat stellen.
  • In de week van 7 februari 2022 heeft onze directeur-bestuurder een kort gesprek met u, waarna de kandidaatstelling definitief wordt gemaakt.

Ik wil stemmen

  • In april 2022 ontvangt u van ons uw stemkaart en een overzicht vanĀ kandidaten.
  • Van 9 tot en met 22 april 2022 kunt u stemmen.
  • Op donderdag 28 april 2022 wordt de nieuwe Ledenraad bekend gemaakt.

Installatie

  • Op donderdag 9 juni 2022 vindt de installatie van de nieuwe Ledenraad plaats.