Laat uw stem niet verloren gaan en doe mee!

De Ledenraad van Bergopwaarts bestaat uit maximaal 15 leden (zetels). Acht personen hebben zich definitief kandidaat gesteld om lid te worden van de Ledenraad. Er zijn dus minder kandidaten dan er zetels te verdelen zijn. Dit betekent dat u per kandidaat aangeeft of u instemt met de benoeming van hem/haar in de Ledenraad. Stemt u in met alle kandidaten? Dan kruist u dus alle namen van de kandidaten aan. De kandidaat is gekozen als hij of zij 10% of meer stemmen heeft gekregen van het totaal aantal terugontvangen stemkaarten.

Stemkaart

In april ontvangt u uw stemkaart met daarop de namen van de kandidaten (in alfabetische volgorde). U geeft per kandidaat aan of u instemt met de benoeming van hem/haar in de Ledenraad. Dit doet u door het vakje bij de kandidaat aan te kruisen of in te kleuren. Indien u het vakje leeg laat, stemt u er niet mee in dat de betreffende kandidaat in de Ledenraad komt.

Stemmen van 16 april tot 3 mei

Graag de ingevulde stemkaart vóór 3 mei 2018 - zonder postzegel - aan ons terugsturen of inleveren bij ons kantoor (Dunantweg 10, Deurne). Stemkaarten die wij na deze datum ontvangen, worden niet in behandeling genomen.