Wolfsberg (Rialzo)

Voor de woningen in complex Rialzo gelden enkele bijzondere voorwaarden die wij hier bij u onder uw aandacht willen brengen. 

Servicekosten

In de huurprijs van de woningen in dit complex zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken:

Enkele opmerkingen over de woning:

Bent u van plan onroerende veranderingen in de woning aan te brengen, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen via onze folder Klussen”.

Ter beperking van hinderlijke contactgeluiden dient u te zorgen voor een goede geluiddempende onderlaag onder uw vloer.

De woningen zijn voorzien van een warmte terugwin (wtw)-installatie. Verdere uitleg hierover vindt u terug in de bijgevoegde technische omschrijving.

Zonwering

Om een eenduidige uitstraling van het gebouw te behouden zijn er afspraken gemaakt over de zonwering. De uitvoering en kleurstelling van de zonwering wordt voorgeschreven door de architect. In het document zonwering kunt u de kleurstelling en uitvoering terugvinden.

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het complex wordt eenmalig een naamplaatje aangebracht door Bergopwaarts. Aan wijziging van de tenaamstelling zijn kosten verbonden.

Electronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot het complex waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags tot uw beschikking hebben dan kunt u deze aanvragen via het Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes”.

VvE

Het appartement maakt deel uit van een gebouw of complex waarvan het gehuurde deel is of wordt gesplitst in appartementsrechten. De huurder is verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen. De huurder is gebonden aan het huishoudelijk reglement en aan de besluiten van de Vereniging van Eigenaren.

Ondergrondse afvalcontainers

Opties

Adressen

  • De Wever 41 t/m 69