Informatie voor huurders van appartementengebouw Nachtegaallaan te Helmond

Appartementen Nachtegaallaan 50 t/m 66e.

Graag informeren wij u over een aantal bijzonderheden die van toepassing zijn op de woning die u gaat huren. Tevens geven wij hierin aan wat u van ons als verhuurder kunt verwachten en u als huurder mee te maken krijgt. Zaken die wij graag duidelijk onder uw aandacht willen brengen

Verstrekte verhuurtekeningen

De op de verstrekte tekening aangegeven installaties, maten en indeling zijn indicatief. Afwijkingen t.o.v. de werkelijke situatie zijn mogelijk door aanpassingen tijdens de nieuwbouw, renovatie of door een voorgaande huurder.

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Mocht u van plan zijn om onroerende veranderingen in of buiten de woning aan te brengen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan te vragen middels het ZAV aanvraagformulier in onze folder “Klussen”.

Zonwering

Om een eenduidige uitstraling van het gebouw te behouden zijn er afspraken gemaakt over de zonwering. De uitvoering en kleurstelling van de zonwering wordt voorgeschreven door de architect. Dit zijn screens: Antraciet  (doekkleur) en kast en profielen in kleur RAL 7016.

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het woongebouw brengt Bergopwaarts na het tekenen van de huurovereenkomst eenmalig een naamplaatje aan.

Elektronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot de centrale deuren van het woongebouw waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags hebben dan kunt u deze bij kopen en aanvragen via het “Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes” op onze website. Extra tags hebben minder rechten dat de twee oorspronkelijk verstrekte tags.

Scootmobielen en fietsen

Scootmobielen  en fietsen mogen uit brandveiligheidsgronden niet in de openbare gedeeltes van het gebouw gestald en/of opgeladen worden. Deze kleine vervoersmiddelen dient u in de berging te stallen. In de berging zijn oplaadvoorzieningen aanwezig.

Uw bezoek stalt hun kleine vervoersmiddel buiten het gebouw zonder de bereikbaarheid van brievenbussen, algemene toegangen en vluchtwegen te blokkeren.

Parkeren auto’s

Het terrein buiten het gebouw is eigendom van Bergopwaarts maar openbaar gebied. Er zijn geen parkeerplaatsen aan de woningen toegekend. Mocht het terrein vol zijn, dan is in de directe omgeving van het woongebouw voldoende openbare parkeergelegenheid.

Gebruik deurautomaten en lift

Het vastzetten of blokkeren van algemene deuren met een deurautomaat en van liftdeuren kan storing of schade veroorzaken. Tevens belemmert dit de toegangscontrole (binnenkomst van ongewenste gasten). Tijdens het in of uithuizen kunt u kort de deurautomaat uitzetten. U doet dit door de stekker van de deurautomaat uit de wandcontactdoos te halen of de aan- en uitschakelaar op de automaat te schakelen. Gebruik van de lift is natuurlijk ook toegestaan. Het spreekt voor zich dat u verantwoordelijk kunt worden gesteld voor storingen en/of beschadiging van de lift en deurautomaten bij onjuist gebruik.

Lift

Bij brand en (technische of elektra) storing komt de lift op de begane grond stil te staan. Wij wijzen u erop dat beschikbaarheid van de lift bij deze voorvallen niet gegarandeerd kan worden en dat het mogelijk is dat u meerdere dagen de lift niet kunt gebruiken. Aan de voor en achterzijde van het woongebouw bevinden zich trappenhuizen voor het dagelijks gebruik.

Schoonhouden fietstrap, buitenpaden en balkons

De fietstrap en paden worden gezamenlijk door de huurders schoon en sneeuwvrij gehouden. Bij noodzakelijke reiniging of gladheidsbestrijding door Bergopwaarts kunnen de kosten hiervoor opgenomen worden in de servicekosten schoonmaak. Ter voorkoming van betonrot door zout, gebruikt u op betonnen gebouwonderdelen (zoals trappen en balkons) alleen in de handel verkrijgbare dooikorrels.

Mechanische ventilatie

De woningen zijn voorzien van een mechanische WTW ventilatie. Deze ventilatie schakelt u alleen uit bij onderhoud en in geval van een ramp (brand of vervuiling buitenlucht). Dit doet u door de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het toerental van de afzuiging van de woning regelt u via een standenschakelaar.

Inrichting


Vloeren
Bij keuze van uw vloerbedekking houdt u er rekening mee dat de vloerbekleding geschikt is voor vloerverwarming en koeling. Laat u hierover goed adviseren door uw leverancier. In vloeren kunt u niet spijkeren en boren. Hierin zijn namelijk de verwarmingsleidingen verwerkt.

Wanden
Om schade aan tegelwerk te voorkomen verzoeken wij u zaken te bevestigen in de voegen. De overige wanden zijn behangklaar. Dit wil zeggen, geschikt om te behangen. Als u een andere afwerking wilt kiezen draagt u zelf zorg voor de nodige voor en/of nabehandelingen om oneffenheden en mogelijke (toekomstige) scheurvorming te voorkomen en te repareren.

Kozijnen, ramen en deuren
De gevelkozijnen zijn uitgevoerd in aluminium. Hierin mag u niet boren, schroeven of anders op bevestigen.

Keuken
Standaard is in de woning een keukenblok met 3 boven- en onderkastjes voorzien. Er is geen keukenapparatuur van Bergopwaarts aanwezig. Indien u een afzuigkap wilt plaatsen adviseren wij u een recirculatiekap met filters te kiezen. Gezien de installatie en het ontwerp van het gebouw kunt u geen afzuigkap op de mechanische ventilatie aansluiten of een doorvoer naar buiten aanbrengen. Er is geen gasaansluiting in de woning aanwezig. Voor elektrisch koken is een perilex wandcontactdoos aanwezig. Controleer voor het aansluiten of deze geschikt is voor uw apparatuur.

Badkamer
De indeling van de badkamer ziet u op de verhuurtekening. De gebruikte tegels ziet u op de bijlage met de tegels.

Rookmelders
Volgens bouwvoorschrift zijn er rookmelders voorzien. Deze zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Storingen verzoeken wij u bij ons te melden. Dek de rookmelders alleen af tijdens werkzaamheden waarbij veel stof geproduceerd wordt.

Nutsvoorzieningen
Electra, en water zijn standaard aangesloten in de woning voorzien. Bij sleuteloverdracht worden de meterstanden genoteerd. U sluit zelf een leveringscontract met de diverse leveranciers af.

De dienstleiding voor glasvezel en/of centrale antenne installatie is aangelegd tot in de meterkast. Voor signaallevering en de nodige apparatuur aan te (laten) brengen sluit u ook zelf met de leverancier een contract af.

Voorziening voor warmte, warm water en koelte
De woning heeft een duurzame energievoorziening. Warmte, koelte en warm tapwater worden door Bergopwaarts collectief geleverd tot aan de woninginstallatie.  Voor het aangaan van de huurovereenkomst bent u verplicht een leveringsovereenkomst af te sluiten met Vaanster die ook de afrekening verzorgt. Meer informatie vindt u in de nader te verstrekken handleiding en op de website van Vaanster. Afhankelijk van uw warmte vraag, worden de voorzieningen in de woning elektrisch bij verwarmt.

Opslag en afvoeren van huishoudelijk afval
Om ongedierte en gevaarlijke situaties te voorkomen slaat u huishoudelijk afval (gescheiden huisvuil en papier) uitsluitend kortstondig in een inpandig gedeelte van de woning of berging op. Restafval deponeert u regelmatig in de ondergrondse vuilcontainers van de gemeente. Voor de toegang van deze ondergrondse containers, het afvalbeleid en hiermee gemoeide kosten verwijzen wij u door naar de gemeente Helmond. Grof huishoudelijk afval dient u zelf aan te bieden bij de milieustraat.

Huishoudelijk reglement

De huurder is gebonden aan het huishoudelijk reglement. Het regelement is digitaal beschikbaar voor het aangaan van de huurovereenkomst.

Huismeester

De huismeester verricht eenvoudige beheertaken en controleert of de huisregels nageleefd worden. Zijn werkzaamheden zijn omschreven in de taakomschrijving huismeester.

Glasbewassing en schoonmaak algemene ruimtes

De glasbewassing van de beglazing van de algemene ruimtes wordt uitgevoerd volgens het glas bewas schema. De werkzaamheden en de frequentie van het poetsen wordt nader toegelicht in het poetsschema.

Informatiescherm

In de entreehal van uw woongebouw hangt een informatiescherm. Hierop vind u belangrijke informatie gericht op uw woongebouw. Denk hierbij aan storingen, onderhoudsafspraken en andere mededelingen. Houd het scherm in de gaten en attendeer medebewoners op nieuwe berichten.

Aanvullende informatie

Indien u informatie mist op deze pagina en/of in gelinkte documenten, vernemen wij dat graag. Onze medewerkers zijn altijd bereid u aanvullende informatie te verstrekken. Stel uw vraag via het contactformulier.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De informatie is zorgvuldig samengesteld, maar kan nog wijzigen naarmate de bouw van de woningen verder gevorderd is.

Servicekosten

Als huurder betaalt u naast de huur ook servicekosten. Deze hebben betrekking op de volgende zaken:

  • het schoonmaken van de algemene ruimten;
  • het wassen van beglazing van de algemene ruimten
  • stroomverbruik t.b.v. de algemene ruimten en installaties;
  • waterverbruik t.b.v. de algemene ruimten en installaties;
  • abonnement noodtelefoon van de liften;
  • abonnement data aansluiting toegangscontrole en informatie verstrekking.
  • huismeester

Meer informatie over de verhuur van deze woningen

Materialen keuken