Toegangsweg sloop/bouwverkeer en veiligheid

In de week van 5 september 2022 (week 36) begint Jansen Infra met de aanleg van een toegangsweg voor het sloop- en bouwverkeer. En brengen zij de bouwplaats voorzieningen aan zoals het plaatsen van de bouwkeet, toiletvoorziening en diverse containers.

De toegangsweg voor het sloop- en bouwverkeer komt aan het Binderseind te liggen. Zie onderstaande afbeelding. Zo wordt de verkeersoverlast van het sloop- en bouwverkeer in uw buurt zoveel mogelijk beperkt. De bushalte aan het Binderseind wordt (tijdelijk) verplaatst richting Noordende.

Ter hoogte van de in/uitrit Binderseind komen er aan beide zijde van de straat waarschuwingsborden “Pas op in/uitrit werkverkeer”.

Toegangsweg sloop- en bouwverkeer

Om ervoor te zorgen dat er ten tijde van de sloop geen vleermuizen meer in de spouwmuur 'wonen' heeft Jansen Infra, in overleg met een ecoloog, diverse gaten in de spouwmuur van het gebouw gemaakt. En om te voorkomen dat vleermuizen zich gaan nestelen, zijn de stootvoegen gedicht.

Veiligheid bouwterrein

Op het terrein staan bouwhekken. De toegang tot de sloop/bouwplaats is verboden voor onbevoegden. Ook 'spelende' jeugd mag niet op de bouwplaats komen.

Ziet u, buiten werktijden, 'spelende' jeugd of vallen u andere zaken op rond of op de bouwplaats? Meldt u die dan bij de politie via 0900-8844. Bij een ernstige calamiteit direct 112 bellen.