Feiten en cijfers

Opvang van deze dak- en thuislozen is noodzakelijk om de stad en woonwijken voor iedereen fijn te houden. En opvang helpt mensen écht. Door welke omstandigheden iemand ook op straat is beland of in een crisissituatie zit. 

 

Hoeveel dak- en thuislozen zijn er in Nederland?

Tussen 2009 en 2018 is het aantal daklozen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar toegenomen van 17.800 naar 39.300. Dat is een verdubbeling. De grootste stijging is te zien onder 18- tot 30-jarigen en onder niet-westerse migranten. 

Bron: CBS 

Zijn er meer mannen of vrouwen dakloos? 

8 op de 10 dak- en thuislozen is een man. Ruim 37% van alle daklozen verbleef in een van de vier grootste gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Van alle 18- tot 65-jarige daklozen had 57% een migratieachtergrond. 

Bron: CBS

Hoeveel daklozen zijn er in de gemeente Helmond? 

In Helmond zijn naar schatting 100 personen die dak- of thuisloos zijn of in een crisissituatie zitten en dreigen hun thuis te verliezen. De verwachting is dat dit de komende jaren niet minder zal worden. 

Hoeveel dak- en thuislozen wonen er nu in Huize d'n Herd?

Gemiddeld wonen er 58 personen in Huize d'n Herd. In het passantenverblijf kunnen 6 personen overnachten in een aparte ruimte. Op de tijdelijke opvang op een andere locatie in Helmond, ingericht tijdens de start van de coronacrisis, bieden we plek aan 26 personen.

Hoeveel studio's of appartementen moet de nieuwbouw krijgen om te voldoen aan de vraag naar opvang in Helmond? 

Om te voldoen aan de toenemende vraag zijn 29 appartementen, 44 studio's en 10 logeerplekken in het passantenverblijf nodig.