Bouwplaatsvoorzieningen

Bouwbedrijf van de Ven richt de bouwplaats in. In onderstaande afbeelding ziet u waar de bouwkeet en andere voorzieningen staan. Klik hier voor een vergroting van de afbeelding.

Veiligheid

Op het fietspad

Met de bouw neemt ook het vrachtverkeer toe. Ook nu is de veiligheid van de fietspadgebruikers (waaronder vele scholieren) een belangrijk aandachtspunt. Naast de waarschuwingsborden ‘pas op in/uitrit bouwverkeer’, zetten wij een verkeersregelaar in als de situatie daar om vraagt.

Op de bouw

De bouwlocatie is afgezet door bouwhekken. En er is cameratoezicht. Als er na de bouwtijden (tussen 16.00 - 7.00 uur) op de bouwlocatie bewegingen waarneembaar zijn, dan wordt er een automatische melding doorgegeven aan de beveiliging. Deze komt dan polshoogte nemen. Ook staan er bouwlampen op het terrein die tijdens de bouwwerkzaamheden zorgen voor verlichting.

Overlast

Bouwen gaat altijd gepaard met een bepaalde mate van overlast van bijvoorbeeld geluid, stof, licht en uitzicht. Natuurlijk proberen we de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo wordt tijdens de bouw overlast beperkt door onder andere het toepassen van prefab onderdelen.