Toewijzing beneden/bovenwoningen Haspelweg/Pastoor Jacobsstraat

In deze nieuwsbrief geven wij aan hoe de toewijzing verloopt voor de beneden/bovenwoningen aan de Haspelweg/Pastoor Jacobsstraat in Deurne. 

In het kort het proces

In de komende weken nemen wij per e-mail en/of telefonisch contact op met de eerste kandidaten. Bent u kandidaat, dan levert u ons de benodigde gegevens aan. Daarna nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Dit kan via videobellen of op kantoor. Tijdens de intake controleren wij uw gegevens en bespreken we de woning en de woningtoewijzing

Kandidaat bepalen met lotingsysteem

De woningen wijzen wij toe met het lotingssysteem. De datum van inschrijving en het tijdstip van reactie spelen geen rol in het lotingsysteem. De computer bepaalt volledig automatisch wie in aanmerking komt voor een woning. Er wordt geen lotingslijst samengesteld.

Kijk op inloggen.bergopwaarts.nl

Op inloggen.bergopwaarts.nl ziet u of de loting is geweest. Kijk hiervoor bij ‘mijn inschrijving’. Onder aan de pagina staat ‘mijn reacties’. Daar ziet u het volgende:

 • Nog niet bekend -> De loting moet nog plaatsvinden;
 • Voldoet niet aan de voorwaarde(n) -> Helaas voldoet uw inschrijving niet aan de voorwaarden die bij de advertentie vermeld staan. U maakt geen kans meer op de woning;
 • Loting -> U voldoet aan de voorwaarden en loot mee voor de woning.

Bent u kandidaat voor een woning

Dan nemen wij contact met u op. We benaderen u via e-mail en/of telefoon. U laat ons binnen 48 uur weten of u interesse heeft in de woning.
Let op: als u ons niets laat horen, dan vervalt de voorlopige woningaanbieding automatisch. Dus houd uw e-mail in de gaten!

Aanleveren documenten

Bij interesse voor een woning plaatst u binnen 48 uur de documenten van u op onze website inloggen.bergopwaarts.nl onder kopje ‘documenten uploaden’. Lukt dit niet? Neem dan binnen 48 uur telefonisch contact op via telefoonnummer 0493-327380. Doet u dit niet dan vervalt de voorlopige woningaanbieding.

De volgende documenten hebben wij van u nodig:

 • De inkomensverklaring van de Belastingdienst 2020 of de definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting over 2020. Op deze papieren staat uw Burgerservicenummer (BSN). Haal dit nummer weg voordat u het document upload. Uw inkomensverklaring vindt u op mijn.belastingdienst.nl. U logt hiervoor in met uw DigiD of u belt naar de Belastingdienst (0800-0543);
 • Heeft u bewindvoering? Dan voegt u de schriftelijke toestemming voor de verhuizing toe;
 • Heeft u woonbegeleiding? Dan voegt u toestemming van uw begeleiding toe.

Indien u en/of uw medehuurder op dit moment in een woning van een andere verhuurder woont, hebben wij ook de volgende documenten van u nodig:

 • Verhuurdersverklaring: deze heeft u nodig als u en/of uw medeaanvrager op dit moment een woning van een andere verhuurder huurt en/of in de afgelopen 3 jaar huurde.
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie. Deze vraagt u op bij de gemeente waar u woont. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

De verhuurdersverklaring en het uittreksel BRP hoeft u dus niet aan ons te geven als u op dit moment in een woning van ons woont.

Vervolg

Bij interesse voor een huurwoning ontvangt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens deze intake:

 • controleren wij aan de hand van uw persoonlijke gegevens en papieren of wij de woning aan u kunnen aanbieden;
 • maken wij nader kennis met elkaar via een (video)gesprek waarin wij uw identiteit controleren en de aanbieding bespreken;
 • geeft u aan of u deze woning wilt gaan huren.

In onderstaande tabel staat bij welke woningen we wanneer contact opnemen met de eerste kandidaten en het intakegesprek is. 

Woningen

Wij nemen contact op tussen

Data intakegesprek

12 benedenwoningen (in woningaanbod geweest)

15 - 18 maart

24 of 31 maart

12 bovenwoningen (in woningaanbod 17 t/m 21 maart)

Eind maart

begin april

Vragen

Kijk op www.haspelweg.nl voor meer informatie over de woningen en de plattegronden. Of neem contact op met één van onze woonadviseurs. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 0493-327380 of via e-mail woonadviseurs@bow.nl.