Belangrijke punten indien u een nieuwbouwwoning accepteert

Algemene voorwaarden

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing. Lees deze door. Heeft u hier vragen over, dan kunt u deze stellen aan de woonadviseurs van Bergopwaarts.

Indien u al een woning van ons huurt

In verband met de opzegtermijn van één volle kalendermaand is het in de regel zo dat u in de maand van opzegging zowel de oude als de nieuwe woning van ons huurt en over die maand dan ook twee huren verschuldigd bent.
Wij raden u aan om de huur van uw huidige woning zo spoedig mogelijk op te zeggen! Dit geldt natuurlijk ook als u een woning van een andere verhuurder heeft.

Huurbetaling
Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst bent u verplicht ons te machtigen om uw huur elke maand automatisch via uw bank- of girorekening te innen. Het voordeel van deze betaalmethode is dat het veilig en vertrouwd is. En het is de makkelijkste manier om ervoor te zorgen dat u de juiste huur op tijd betaalt. U hoeft niet op te letten dat u op tijd betaalt en wij zorgen ervoor dat het juiste bedrag wordt afgeschreven. Ook wanneer de huur wordt verhoogd. Het is wel belangrijk dat er, op het moment dat de huur van uw rekening wordt afgeschreven, voldoende saldo op uw rekening staat. Bent u het niet eens met een afschrijving dan kunt u binnen 8 weken zonder opgaaf van reden het bedrag laten terugboeken naar uw rekening. Bij de ondertekening van de huurovereenkomst vragen wij u het formulier doorlopende machtiging in te vullen en te ondertekenen.

De beginnota wordt binnen 7 dagen automatisch van uw rekening afgeschreven.

Kijkmoment nieuwbouwwoning

Circa 2 tot 4 weken voordat de woning wordt opgeleverd, vindt er een kijkmoment plaats in de woning. Tijdens het kijkmoment kunt u de maten opnemen voor bijvoorbeeld vloerbedekking, laminaat en/of gordijnen.

Tekenen van de huurovereenkomst en sleuteloverdracht
Nadat wij de woning met u hebben geïnspecteerd, ondertekent u de huurovereenkomst en krijgt u van ons de sleutels. Ons streven is om minimaal 2 weken voordat de sleuteloverdracht plaatsvindt, u te informeren over het tijdstip van tekenen van de huurovereenkomst en de sleuteluitgifte.

Huurtoeslag
Als u in verhouding tot uw inkomen te veel geld kwijt bent aan huur, kunt u een toeslag van de Belastingdienst krijgen, de huurtoeslag. De huurtoeslagregeling is gekoppeld aan de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op uw persoonlijke situatie, uw woning en uw financiële situatie.

Huurtoeslag vraagt u rechtstreeks aan bij de Belastingdienst/Toeslagen via de website www.toeslagen.nl. Op die website kunt u ook een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Voor meer informatie neemt u contact op met de Belastingtelefoon via 0800-0543.

Water en elektra
Water en elektra zijn standaard aangesloten in de woning. Bij de sleuteloverdracht worden de meterstanden genoteerd. U sluit zelf een leveringscontract met de leverancier naar keuze af.

BergOpBox reserveren
U kunt als huurder gratis gebruik maken van de BergOpBox, een handige aanhangwagen voor het veilig en gemakkelijk vervoeren van uw spullen.
Vul het formulier op onze website in als u gebruik wilt maken van deze service.