Verzonden omgevingsbulletins

De omgevingsbulletins sturen wij naar omwonenden van het nieuwbouwproject.
In deze bulletins geven wij informatie over de actuele stand van zaken, activiteiten en voortgang van het bouwproject.